Ing Jitka Černá


Ing Jitka Černá, Nabídka tlumočnických služeb

Jazyky, které tlumočím

Angličtina •  Čeština •  Slovenština

Nejčastěji tlumočené situace

 • Jednání na úřadech •  Konference •  Obchodní jednání •  Obchodní prezentace •  Porady •  Prezentace firem •  Školení, semináře, přednášky •  Výstavy a veletrhy •  Zahraniční návštěvy

Obory a odbornosti, které tlumočím

Filosofie • Lesní hospodářství a myslivost • Letecký průmysl • Lidské zdroje a personalistika • Ekologie a životní prostředí • Cestovní ruch • Zdravá výživa • Pedagogika a vzdělávání

Tlumočnické služby

Nabízím všechny typy tlumočení organizacím i jednotlivcům z/do angličtiny a ze slovenštiny.

Běžně tlumočím konference, semináře, přednášky, prezentace a obchodní jednání v těchto oborech: přírodní vědy, farmacie, technická angl., psychologie, osobní rozvoj, sebepoznání, vzdělávání.

Pro jednotlivce obvykle tlumočím různá setkání, jednání na úřadech a zkoušky.

Konsekutivní (následné) tlumočení

Při tomto u nás nejběžnějším tlumočení se mluvčí a tlumočník ve svém projevu střídají. Mluvčí mají poněkud více času si připravit další myšlenku. Používá se při tlumočení přednášek, seminářů, obchodních jednání či jednání na úřadech.

Simultánní (současné, konferenční, kabinové) tlumočení

Simultánní tlumočení se nejčastěji používá na konferencích a jiných větších mezinárodních setkáních. Tlumočník obvykle tlumočí z kabinky a hovoří současně s řečníkem. Pro zajištění vyšší kvality je lepší tlumočníkovi včas poslat téma a obsah chystaného projevu.

Méně častěji se používá tzv. chuchotage – tedy tlumočení do ucha, kdy tlumočník sedí přímo v sále a tlumočí pro 1–2 účastníky.

S oběma formami mám bohaté zkušenosti, nejvíce v těchto oborech: vzdělávací, přírodovědné, farmaceutické konference, psychoterapeutická sezení a různé firemní presentace.

Doprovodné (informativní) tlumočení

Mám zkušenosti s doprovodným tlumočením na úřadech, kde klientovi pomáhám vyřídit nejrůznější záležitosti, např. finanční úřad,čssz,policie ČR, zdravotní pojišťovna apod.

Dále občas doprovodně tlumočím pro zahraniční účastníky konferencí, kde některé příspěvky nejsou z různých důvodů tlumočeny.

Související služby

 • Tlumočení s výjezdem  –

  Tlumočení s výjezdem je tlumočení na více než jeden den v místě vzdáleném dále než 150 Km nebo 2 hodiny cesty autem. Mám bohaté zkušenosti s tlumočením v zahraničí, nejčastěji na Slovensku.

 • Tlumočení po telefonu  –

  tlumočení včetně obsahu a technických detailů lze domluvit telefonicky ideálně s časovým předstihem.

 • Konferenční servis a služby  –

  Tlumočím na různých konferencích, simultánně nebo konsekutivně. Technické vybavení ale nevlastním.

 • Expresní zajištění tlumočníka  –

  Za expresní tlumočení považuji tlumočení dohodnuté v rozmezí od 24 hodin do 3 hodin před akcí.

Ceník tlumočení
položka komentář             cena
simultánní tlumočení půlden (do 4 hodin) / celý den (do 8 hodin)  3500 Kč / 7000 Kč
konsekutivní tlumočení půlden (do 4 hodin) / celý den (do 8 hodin)  2000 Kč / 4000 Kč
tlumočení po telefonu (do 15 min / 30 min / 60 min)  200 Kč / 300 Kč / 500Kč
expresní tlumočení (do 24 hod / 12 hod / 3 hod)  + 500Kč /1000Kč /2000Kč

Poznámka

Ceny jsou orientační, vždy záleží na konkrétní dohodě se zákazníkem.
Při výrazně kratším tlumočení je možné se předem dohodnout na nižší ceně.
Nižší ceny lze domluvit i v případě dlouhodobé spolupráce, zajímavých seminářů nebo jiných nekomerčních aktivit.
V případě dojíždění hradí zákazník cestovné, stravné a ubytování.

Ing Jitka Černá

Ladova, Kralupy nad Vltavou

Výhodná akce!

Při celodenním tlumočení sleva 10%

Reklama:

Jazykové weby